Βοηθός Επιλογής Τομέα ΗΜΜΥ

Καλώς ήλθατε στον Βοηθό Επιλογής Τομέα ΗΜΜΥ!

Για να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα αυτή, πρέπει να καταχωρήσετε το βαθμό προτίμησής σας για κάθε ένα από τα {{ activeLessons }} μαθήματα των τομέων. Η βαθμολογία -10 αντιστοιχεί σε μάθημα που δεν επιθυμείτε καθόλου να επιλέξετε, η βαθμολογία 0 αντιστοιχεί σε αδιάφορο μάθημα, και η βαθμολογία 10 αντιστοιχεί σε μάθημα που θέλετε σίγουρα να παρακολουθήσετε.

Στα δεξιά της επιλογήςΚάτω από την επιλογή των μαθημάτων για το κάθε εξάμηνο φαίνεται η προτεινόμενη διαμόρφωση επιλογής των επιλογών για τον κάθε τομέα. Στο τέλος της φόρμας βρίσκονται οι προτεινόμενοι τομείς για τα επόμενα 4 εξάμηνα.

Προσοχή! Η εφαρμογή αυτή έχει ρόλο μόνο βοηθητικό ως προς την επιλογή του τομέα ή των επιλεγόμενων μαθημάτων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα αποτελέσματά της να αξιοποιούνται από μόνα τους. Για την προσωπική σας επιλογή καλό είναι να λάβετε υπ' όψιν τους παράγοντες που εσείς θεωρείτε σημαντικούς, όπως {{ $Choice_Factors_Literature }}, …

Τα εμφανιζόμενα μαθήματα βασίζονται στο πρόγραμμα σπουδών 2021-22. Είναι πολύ πιθανό αργότερα μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων να αφαιρεθούν ή να προστεθούν, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των καθηγητών.

Ο υπολογισμός λαμβάνει υπ' όψιν το γεγονός πως δεν υπάρχει όριο μαθημάτων ανά εξάμηνο, αλλά συνολικά. Το 7ο και 9ο εξάμηνο είναι ομαδοποιημένα και γίνεται αυθαίρετη επιλογή μαθημάτων από αυτά.

Επίσης, η εφαρμογή βρίσκεται ακόμα σε alpha έκδοση, οπότε είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν λάθη και ελλείψεις στα μαθήματα και τους υπολογισμούς.

Η εφαρμογή αυτή απαιτεί Javascript για να λειτουργήσει, καθώς οι υπολογισμοί γίνονται τοπικά.

Παρακαλώ ενεργοποιήστε την Javascript ώστε να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες της.


Προαιρετικά, διαλέξτε έναν τομέα που δεν θα πάρετε:


Πηγή πληροφοριών: qa.auth.gr

Συνολικά Αποτελέσματα